All kind of mexican art crafts

Billboard, 2014.
Billboard, 2014.

cerámica de alta temperatura

Brindis, 2013.
Brindis, 2013.

Cerámica de alta temperatura

Chac mool Oriental, 2013.
Chac mool Oriental, 2013.

Cerámica de alta temperatura

Torre II, 2014.
Torre II, 2014.

Cerámica de alta temperatura

Obstrucción I y II, 2014.
Obstrucción I y II, 2014.

Cerámica de alta temperatura

Torre, 2013.
Torre, 2013.

Cerámica de alta temperatura

Acaso, 2014.
Acaso, 2014.

Cerámica de alta temperatura

Proyectil, 2014.
Proyectil, 2014.

Cerámica de alta temperatura

Impostora I, 2013.
Impostora I, 2013.

Cerámica de alta temperatura y cabello sintético